Giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế là gì?

Giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế.

Giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế là thông tin quan trọng mà người tham gia cần nắm được. Trong trường hợp thẻ hết hạn sử dụng người tham gia sẽ không được thanh toán phí khám chữa bệnh.

Vai trò quan trọng của thẻ bảo hiểm y tế 

Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) có vai trò quan trọng trong việc khám và chữa bệnh BHYT. Căn cứ theo quy định tại Điều 16, Luật bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2014), thẻ BHYT được cấp cho người tham gia BHYT làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi khi thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh theo quy định của Luật này. 

Mỗi người tham gia bảo hiểm y tế được cấp 01 thẻ BHYT và có một mã thẻ riêng.  Mẫu thẻ BHYT là mẫu chung thống nhất theo quy định để có thể quản lý dễ dàng hiệu quả. Đồng thời trên thẻ BHYT ghi những thông tin cơ bản của người tham gia.

Giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế 

Mỗi thẻ bảo hiểm y tế đều có giá trị sử dụng, tuy nhiên theo hướng dẫn tại Công văn 3340/BHXH-ST, từ ngày 01/8/2017 sẽ không ghi thời điểm hết hạn sử dụng trên thẻ BHYT, thay vào đó chỉ ghi thời điểm thẻ BHYT bắt đầu có giá trị sử dụng. 

Xác định thời hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng

Căn cứ theo quy định tại Điều 13, Nghị Định 146/2018/NĐ-CP về việc xác định thời hạn của thẻ BHYT như sau:

(1) Đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Giá trị sử dụng của thẻ BHYT cấp cho người lao động thất nghiệp có giá trị sử dụng từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền.

(2) Đối với trẻ em dưới 6 tuổi

Trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, giá trị sử dụng của thẻ được tính như sau:

 • Trẻ em sinh trước ngày 30/9: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi;
 • Trẻ sinh sau ngày 30/9: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

(3) Đối với người thuộc diện hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng

Đối với người thuộc diện hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày được hưởng trợ cấp xã hội tại quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thông tin về giá trị sử dụng của thẻ BHYT - ngày hết hạn sử dụng không còn được ghi trên thẻ BHYT.
Thông tin về giá trị sử dụng của thẻ BHYT – ngày hết hạn sử dụng không còn được ghi trên thẻ BHYT

(4) Đối với đối tượng đặc biệt được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT gồm:

Đối với các đối tượng sau thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày được xác định tại quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn;
 • Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác, cụ thể:
 • Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

(5) Đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú

Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày được xác định tại Quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các đối tượng:

 • Được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ

(6) Đối với đối tượng đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến ghép mô tạng. 

Đối với đối tượng đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến ghép mô tạng, thẻ BHYT có giá trị sử dụng ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể.

(7) Đối với đối tượng là học sinh, sinh viên

Đối với học sinh sinh viên thẻ BHYT được cấp hằng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó:

 • Học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01/10 năm đầu tiên của cấp tiểu học;
 • Học sinh lớp 12: Thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm đó.
 • Đối với học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng. Nếu là học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

(8) Đối với đối tượng khác

Đối với các đối tượng khác giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế từ ngày người tham gia nộp tiền đóng bảo hiểm y tế.

Lưu ý: 

Đối tượng tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 03 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT, áp dụng với người tham gia BHYT theo hình thức:

 • Hộ gia đình,  
 • Được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng là người làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 
 • Người tham gia BHYT do người sử dụng lao động và người lao động đóng 

Thẻ bảo hiểm y tế sẽ không còn giá trị sử dụng để thanh toán chi phí khám chữa bệnh khi hết thời hạn sử dụng, khi bị sửa chữa tẩy xóa hay người có tên trong thẻ không tiếp tục tham gia BHYT.

Làm sao để biết thẻ BHYT hết giá trị sử dụng?

Do thông tin về thời hạn sử dụng không còn được ghi trên thẻ nên nhiều trường hợp người tham gia sẽ không nắm được giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế đến khi nào. Trong trường hợp này người tham gia có thể tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT bằng cách truy cập Cổng Thông tin điện tử của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tra cứu trực tuyến.

Cách tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT như sau:

Bước 1: Truy cập  Cổng Thông tin điện tử của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Truy cập Cổng Thông tin điện tử của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo đường link sau:  https://baohiemxahoi.gov.vn/  

Bước 2: Chọn tra cứu trực tuyến

Nhấn chọn vào mục “Tra cứu trực tuyến” 

Chọn tra cứu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam
Chọn tra cứu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam

Bước 3: Chọn Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT và điền thông tin

Tại danh mục tra cứu, chọn “Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT” sau đó nhập thông tin tương ứng để tra cứu.

Nhập thông tin tương ứng để tra cứu
Nhập thông tin tương ứng để tra cứu

Bước 4: Nhấn chọn nút tra cứu

Su khi nhập đủ các thông tin cần thiết và tích chọn vào mục “Tôi không phải người máy” bạn nhấn chọn ô “Tra cứu”

Bước 5: Nhận kết quả tra cứu

Hệ thống trả kết quả gồm: Mã thẻ, họ tên, ngày sinh, địa chỉ, mã nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, hạn thẻ, thời điểm đủ 05 năm liên tục. 

Nhận kết quả tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT
Nhận kết quả tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT

Lưu ý: Phần thông tin phía dưới là thông tin về quyền lợi BHXH mà người tham gia được hưởng.

Xem thêm: Những cách tra cứu bảo hiểm y tế thông dụng nhất

Như vậy, nắm được thông tin về giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế sẽ giúp người tham gia chủ động trong việc đóng BHYT cùng với việc đi khám chữa bệnh. Truy cập website của bảo hiểm xã hội điện tử eBH để tham khảo thêm mức hưởng BHYT và mức đóng BHYT đối với từng đối tượng.

TIN LIÊN QUAN

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*