mức lương cần đóng bảo hiểm xã hội

Quy định về mức lương cần đóng BHXH cập nhật năm 2020

22/07/2020 Phạm Tài 0

uy định mới về mức lương cần đóng BHXH năm 2020 với mức đóng trên cơ sở lương và phụ cấp sẽ đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người lao động. Cách tính mới này đảm bảo nguyên tắc đóng nhiều hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít, bình ổn quỹ lương hưu và để đảm bảo tương lai lâu dài cho người lao động.

Tìm hiểu về chế độ bảo hiểm khi con ốm

14/07/2020 Phạm Tài 0

Chế độ bảo hiểm khi con ốm là chính sách an sinh xã hội rất hữu ích, đặc biệt đối với các bậc cha mẹ có tham gia BHXH. Vậy chế độ hưởng bảo hiểm xã hội khi con ốm như thế nào và thủ tục ra sao? Hãy cùng bhxh.edu.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây.