Thời hạn nộp tiền bảo hiểm xã hội như thế nào?

Thời hạn nộp tiền bảo hiểm xã hội như thế nào? Trên thực tế tùy vào từng loại hình tham gia bảo hiểm xã hội, đối tượng nộp và hình thức lựa chọn nộp người lao động và người sử dụng lao động sẽ có thời hạn nộp tiền bảo hiểm xã hội khác nhau. 

1. Đối tượng nộp bảo hiểm xã hội 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là chính sách an sinh quan trọng đối với Nhà nước ta, là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH.

Các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bao gồm:

 • Người lao động gồm: người làm việc theo hợp đồng lao động; cán bộ công chức, viên chức; lực lượng an ninh nhân dân; người tham gia BHXH tự nguyện; người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn; công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải đóng BHXH bắt buộc theo quy định…
 • Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến BHXH.

2. Quy định về thời hạn nộp tiền bảo hiểm xã hội 

Các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo 2 hình thức là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo đó, thời hạn đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ khác nhau giữa các đối tượng đóng khác nhau và hình thức tham gia đóng khác nhau.

Thời hạn nộp tiền bảo hiểm xã hội đối với người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động trích đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia BHXH bắt buộc tại công ty/ đơn vị mình trên quỹ tiền lương đóng BHXH theo quy định. Theo hướng dẫn tại Điều 7, Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 nêu rõ thời hạn đóng BHXH của người sử dụng lao động cụ thể như sau.

Chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc
Chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc

Chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc.

Người sử dụng lao động đóng BHXH theo phương thức đóng hằng tháng

Thời hạn đóng BHXH như sau: Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Người sử dụng lao động đóng BHXH theo phương thức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần

Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 03 tháng, 06 tháng một lần. Thời hạn đóng BHXH chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

Thời hạn nộp tiền BHXH đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện

Căn cứ theo Điều 87, Luật bảo hiểm xã hội 2014, căn cứ theo Nghị Định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây:

 • Đóng hằng tháng;
 • Đóng 03 tháng một lần;
 • Đóng 06 tháng một lần;
 • Đóng 12 tháng một lần;
 • Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 05 năm một lần;
 • Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người đã đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm.

Theo các phương thức đóng BHXH tự nguyện thì thời hạn nộp tiền bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện được quy định như sau:

 • Trong tháng đối với phương thức đóng hằng tháng;
 • Trong 03 tháng đối với phương thức đóng 03 tháng một lần;
 • Trong 04 tháng đầu đối với phương thức đóng 06 tháng một lần;
 • Trong 07 tháng đầu đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.

Thời điểm đóng BHXH đối với trường hợp đóng một lần cho nhiều năm về sau hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu được thực hiện tại thời điểm đăng ký phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng.

Nộp tiền BHXH tự nguyện thông qua ứng dụng VssID, nhanh chóng thuận tiện
Nộp tiền BHXH tự nguyện thông qua ứng dụng VssID, nhanh chóng thuận tiện

Lưu ý: 

 • Người lao động tham gia BHXH tự nguyện có thể đóng BHXH, BHYT thông qua ứng dụng VssID.
 • Trường hợp quá thời điểm đóng BHXH tự nguyện được quy định nêu trên mà người tham gia không đóng BHXH thì được coi là tạm dừng đóng BHXH tự nguyện. Theo đó, nếu người đang tạm dừng đóng BHXH tự nguyện muốn tiếp tục đóng thì phải đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội với cơ quan BHXH. 
 • Trường hợp có nguyện vọng đóng bù cho số tháng chậm đóng trước đó thì số tiền đóng bù được tính bằng tổng mức đóng của các tháng chậm đóng, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

Trên đây là giải đáp về thời hạn nộp tiền bảo hiểm xã hội từ Bảo hiểm xã hội EBH. Người lao động và người sử dụng lao động lưu ý để đảm bảo tham gia BHXH liên tục không làm ảnh hưởng đến quyền lợi BHXH và không bị phạt do chậm đóng BHXH.

TIN LIÊN QUAN

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*