Thêm đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Tăng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng từ 1/7/2021

17/03/2021 Phạm Tài 0

Hiện nay, nhóm đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là những người dân gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, cần đến sự hỗ trợ của xã hội. Do đó từ 1/7/2021 quy định mới tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP về chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội đã bổ sung thêm đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Sở hữu 2 thẻ bảo hiểm y tế có đúng quy định, chế độ khi khám chữa bệnh

15/03/2021 Phạm Tài 0

Thẻ Bảo hiểm y tế được cấp phát khi người dân tham gia đóng Bảo hiểm y tế (BHYT). Đây là căn cứ để người bệnh được thanh toán theo mức hưởng ký hiệu trên thẻ. Vậy trong trường hợp người dân có sở hữu 2 thẻ bảo hiểm y tế có đúng quy định và chế độ người dân được hưởng khi đi khám chữa bệnh BHYT.