Nhận biết rủi ro lây nhiễm Sars CoV2 trong cộng đồng

12/05/2021 Phạm Tài 0

Làm sao để tránh hoặc hạn chế thấp nhất nguy cơ bị nhiễm Covid19. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ nguyên tắc 5K theo khuyến cáo của Bộ Y Tế thì việc giữ khoảng cách và tránh tập trung nơi đông người đóng một vai trò quan trọng trong phòng chống dịch bệnh.