Sở hữu 2 thẻ bảo hiểm y tế có đúng quy định, chế độ khi khám chữa bệnh

15/03/2021 Phạm Tài 0

Thẻ Bảo hiểm y tế được cấp phát khi người dân tham gia đóng Bảo hiểm y tế (BHYT). Đây là căn cứ để người bệnh được thanh toán theo mức hưởng ký hiệu trên thẻ. Vậy trong trường hợp người dân có sở hữu 2 thẻ bảo hiểm y tế có đúng quy định và chế độ người dân được hưởng khi đi khám chữa bệnh BHYT.