Các bước tra cứu quá trình tham gia BHXH

23/07/2020 Phạm Tài 0

Tham gia bảo hiểm xã hội là quyền lợi cơ bản của người lao động khi làm việc tại doanh nghiệp. Vì vậy, người tham gia cần được biết và theo dõi việc đóng BHXH của mình. Vậy làm sao để tra cứu quá trình tham gia BHXH tiện lợi nhất?