Buộc thôi việc là gì? Chế độ khi bị buộc thôi việc

13/01/2021 Phạm Tài 0

Hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thôi nghiệp… là quyền lợi mà người lao động được hưởng ngay cả trong trường hợp người lao động đã nghỉ việc. Vậy chế độ khi bị buộc thôi việc là gì? Trong bài viết dưới đây bhxh sẽ chia sẻ về vấn đề này.