Đóng bảo hiểm 15 năm có được hưởng lương hưu không

Căn cứ theo quy định tại Bộ luật lao động 2019 để đủ điều kiện hưởng lương hưu người lao động phải có 20 đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, Pháp luật cũng có quy định về những trường hợp đặc biệt. Vậy đóng BHXH 15 năm có được hưởng lương hưu không?

Người lao động đóng bảo hiểm 15 năm chưa đủ điều kiện để nhận lương hưu.

1. Điều kiện người lao động được hưởng lương hưu

Căn cứ theo quy định tại Điều 219, Bộ luật lao động 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về điều kiện hưởng lương hưu của người lao động. Trong đó sửa đổi, bổ sung Điều 54 và Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội, theo đó người lao động trong điều kiện lao động bình thường được hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 2, Điều 169, của Bộ luật Lao động;
  • Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Ngoài ra, sẽ có các quy định cụ thể về đội tuổi đối với các trường hợp đặc biệt để được hưởng lương hưu. Số năm tham gia BHXH bắt buộc là 20 năm  trở lên đối với tất cả người lao động.

2. Đóng bảo hiểm 15 năm vẫn chưa được hưởng lương hưu

Căn cứ theo quy định hiện hành nêu trên thì người lao động cần phải có đủ 20 tham gia BHXH mới có thể hưởng lương hưu. 

Trước đây, trường hợp lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH và bắt buộc và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu tuy nhiên từ 1/1/2021 khi Baooj luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực thì điều kiện này đã thay đổi. 

Lưu ý: Tuổi nghỉ hưu của người lao động được điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ban hành ngày 18/11/2020 của Chính phủ. Cụ thể kể từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường như sau:

  • Đối với lao động nam: được điều chỉnh theo lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028. 
  • Đối với lao động nữ: được điều chỉnh theo lộ trình, cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035. 

Như vậy, việc áp dụng luật mới từ 1/1/2021 về điều kiện nghỉ hưu người lao động quy định phải có 20 năm tham gia BHXH mới được hưởng lương hưu. Theo đó người lao động đóng bảo hiểm 15 năm sẽ chưa đủ điều kiện để nhận lương hưu theo quy định. 

Dự kiến rút ngắn thời gian tham gia BHXH xuống còn 15 năm thậm chí là 10 năm để hưởng chế độ hưu trí.

Dự kiến rút ngắn thời gian tham gia BHXH để hưởng chế độ hưu trí:

Mới đây, vào ngày 27/10/2021, Quốc hội thảo luận trực tuyến tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2020; việc quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân trong 2 năm 2019-2020.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phân tích tình hình thực tế và nêu ra những ý kiến quan trọng thực hiện các giải pháp đã được nêu tại Nghị quyết số 28 của Trung ương. Trong đó, sửa đổi điều kiện về thời gian tham gia BHXH tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí theo hướng linh hoạt nhằm giảm số lượng người hưởng BHXH một lần. Theo đó đề cập đến việc phải rút ngắn thời gian đóng BHXH theo hướng có thể giảm thời gian đóng xuống 15 năm, thậm chí có thể tiến tới chỉ đóng 10 năm. 

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại thì đóng bảo hiểm 15 năm người lao động vẫn chưa đủ điều kiện để được nhận lương hưu. Trong tương lai chúng ta có thể có những chính sách linh hoạt và phù hợp hơn rút ngắn thời gian tham gia BHXH này để người lao động có cơ hội được hưởng lương hưu, góp phần xây dựng chế độ an sinh xã hội quốc gia một cách tốt hơn. Cảm ơn bạn đọc đã tham khảo nội dung trên BHXH.

Có thể bạn quan tâm:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*