Thủ tục hưởng chế độ ốm đau năm 2021 – Hồ sơ và quy trình thực hiện

06/04/2021 Phạm Tài 0

Người lao động trong quá trình lao động khó tránh khỏi tình trạng bị ốm đau bệnh tật. Khi đó người lao động có thể được hưởng chế độ ốm đau (CDOD) trích từ quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH). Chi tiết quy trình làm thủ tục hưởng chế độ ốm đau năm 2021 sẽ được bhxh.edu.vn chia sẻ trong bài viết dưới đây.