Tổng hợp về chế độ bảo hiểm hưu trí năm 2021 mới nhất

Chế độ bảo hiểm hưu trí là một trong những chính sách an sinh của bảo hiểm xã hội. Chế độ nhằm hỗ trợ người lao động sau khi về hưu sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng để đảm bảo chất lượng cuộc sống và không bị phụ thuộc vào con cái. Năm 2021, chế độ hưu trí có nhiều thay đổi tích cực đối với người tham gia. hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để hiểu thêm về vấn đề này.

Tuổi nghỉ hưu tăng theo lộ trình từ năm 2021

Căn cứ tại Điều 169 Bộ Luật lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ được điều chỉnh tăng từ năm 2021. Cụ thể,

  • Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ.
  • Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ, cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Điều kiện hưởng lương hưu năm 2021

Căn cứ theo các Điều 54, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động, người lao động được hưởng lương hưu khi có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ tuổi theo quy định dưới đây.

Trường hợp không bị suy giảm khả năng lao động

Tuổi nghỉ hưuĐiều kiện khác
Nam: Đủ 60 tuổi 03 tháng
Nữ: Đủ 55 tuổi 04 tháng
Không
Nam: Đủ 55 tuổi 03 tháng
Nữ: Đủ 50 tuổi 04 tháng
Người lao động có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước 01/01/2021.
Nam: Đủ 50 tuổi 03 tháng
Nữ: Đủ 45 tuổi 04 tháng
Có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.
Không quy định độ tuổiNgười bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trường hợp suy giảm khả năng lao động

Tuổi nghỉ hưuĐiều kiện bổ sung
Nam: Đủ 55 tuổi 03 tháng
Nữ: Đủ 50 tuổi 04 tháng
Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.
Nam: Đủ 50 tuổi 03 tháng
Nữ: Đủ 45 tuổi 04 tháng
Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
Không quy định độ tuổiCó đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành.
Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Với lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn quy định về tuổi nghỉ hưu là 55 tuổi 03 tháng và có thời gian tham gia đóng BHXH từ 15 – 20 năm

Chế độ bảo hiểm hưu trí hỗ trợ cuộc sống cho NLĐ khi về hưu.

Mức hưởng lương hưu hàng tháng

Theo Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội, Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện như trên được tính như sau:

Cách tính mức lương hưu cơ bản

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương đóng BHXH

Trong đó:

#Tỷ lệ hưởngCách tính số năm đóng BHXH
Nam45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXHTương ứng 19 năm đóng BHXH vào 2021, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.
Nữ45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXHTương ứng với 15 năm đóng BHXH vào năm 2021.
Lưu ý >.> Sau đó mỗi năm đóng cộng 2%, tối đa bằng 75%.

Đối với lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính theo số năm đóng BHXH và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH:

  • Đủ 15 năm đóng BHXH tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
  • Từ đủ 16 – 20 năm đóng BHXH, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.

Xem thêm: Quy định chi tiết tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Mức lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

Theo khoản 3 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội, mức lương hưu hàng tháng của người đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi được tính như người nghỉ hưu đủ tuổi, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Lưu ý

Mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu như trên bằng mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000 VNĐ.

Xem thêm: Cách tính lương hưu trí

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí

Căn cứ theo quy định tại Mục 1.2.2 Điều 6 Chương III ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH năm 2019. Theo đó, tùy theo từng trường hợp cụ thể mà người lao động cần chuẩn bị bộ hồ sơ tương ứng như sau:

Trường hợpHồ sơ bao gồm
NLĐ tham gia BHXH bắt buộc tại đơn vị– Sổ BHXH.
– Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí…
– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định Y khoa đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động hoặc bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
NLĐ tham gia BHXH tự nguyện,
bảo lưu thời gian tham gia BHXH gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích)
– Sổ BHXH.
– Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.
– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động như trên.
– Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB) đối với trường hợp đang chấp hành hình mà thời gian bắt đầu tính chấp nhận hình phạt là từ ngày 01/01/2016 trở đi…
NLĐ có quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu– Quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu.Trường hợp bị mất giấy tờ trên thì có thêm đơn đề nghị (mẫu 14-HSB).
– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động.
– Trường hợp đang chấp hành hình phạt từ ngày 01/01/2016 trở đi thì có thêm giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB).
– Trường hợp xuất cảnh trái phép trở về thì có thêm bản sao văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp…

Địa điểm nộp hồ sơ

Người lao động nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh nơi đơn vị người lao động đang tham gia đóng BHXH

Thời hạn giải quyết chế độ

  • Với người tham gia BHXH bắt buộc, trong vòng 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.
  • Với người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, người tham gia BHXH tự nguyện, trong vòng 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động, trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời điểm hưởng lương hưu

Người lao độngThời điểm hưởng lương hưu
Đang đóng BHXH bắt buộcGhi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng chế độ theo quy định.
Là người quản lý doanh nghiệp, điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương đang đóng BHXH bắt buộcĐược tính từ tháng liền kề khi người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu và có văn bản đề nghị gửi cho cơ quan BHXH.
Đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người đang bảo lưu thời gian đóng BHXHLà thời điểm ghi trong văn bản đề nghị của người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu.
Căn cứ theo Điều 59 Luật Bảo hiểm xã hội

Như vậy bài viết trên đây đã tổng hợp những thông tin cần thiết và mới nhất các quy định về chế độ bảo hiểm hưu trí năm 2021. Hy vọng những chia sẻ trong bài viết có thể mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất. Nếu như bạn đọc cần hỗ trợ thêm hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận, bhxh.edu.vn sẽ hỗ trợ bạn tốt nhất có thể.

TIN LIÊN QUAN

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*