Những điều mà DN cần phải biết về báo giảm lao động

30/07/2020 Phạm Tài 0

Báo giảm lao động thường được doanh nghiệp thực hiện khi có sự thay đổi giảm về mặt nhân sự trong công ty. Hoạt động này giúp cho các cơ quan bảo hiểm xã hội có thể theo dõi được quá trình người lao động tham gia đóng bảo hiểm để từ đó có những chế độ hưởng BHXH phù hợp với đối tượng đó.

Các bước tra cứu quá trình tham gia BHXH

23/07/2020 Phạm Tài 0

Tham gia bảo hiểm xã hội là quyền lợi cơ bản của người lao động khi làm việc tại doanh nghiệp. Vì vậy, người tham gia cần được biết và theo dõi việc đóng BHXH của mình. Vậy làm sao để tra cứu quá trình tham gia BHXH tiện lợi nhất?